Tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng căn nhà duy nhất

Năm 2015, bố mẹ tôi mua hóa giá căn nhà do nhà nước quản lý theo nghị định 64 (đây là căn nhà duy nhất mà bố mẹ và các anh em tôi đã ở từ trước ngày giải phóng đến khi hóa giá).

Ngay sau khi được hóa giá và cấp sổ đỏ thì Bố mẹ tôi đã bán căn nhà này và phải đóng thuế thu nhập cá nhân (theo tôi biết thì nếu chỉ có căn nhà duy nhất thì sẽ không bị đóng loại thuế thu nhập cá nhân này). Theo như giải thích của chi cục thuế quận thì phải sau 281 ngày kể từ ngày cấp sổ đỏ thì mới không bị tính thuế.

Vậy kính mong Quý báo vui lòng cho tôi hỏi là việc tính thuế thu nhập cá nhân như vậy là có đúng hay không? Nếu không đúng thì số tiền bố mẹ tôi đã đóng vào kho bạc nhà nước có thể nhận lại được không? Thủ tục ra sao?

Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi 2012 tại Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Cụ thể quy định trên được hướng dẫn tại Nghị Định 65/2013/NĐ-CP tại khoản 2 Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

b) Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

c) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin bạn cung cấp năm 2015, bố mẹ bạn mua hóa giá căn nhà do nhà nước quản lý theo nghị định 64. Đây là căn nhà duy nhất mà bố mẹ và các anh em tôi đã ở từ trước ngày giải phóng đến khi hóa giá. Ngay sau khi được hóa giá và cấp sổ đỏ thì bố mẹ bạn đã bán căn nhà. Theo quy định tại  Thông tư 92/2015/TT-BTC Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

Sửa đổi, bổ sung tiết b.1.2 điểm b khoản 1 Điều 3

“b.1.2) Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lại, cấp đổi.”

Do bạn không cung cấp thông tin là sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bao nhiêu ngày bố mẹ bạn bán. Nên, bạn căn cứ theo quy định trên để áp dụng cho  việc tính thuế thu nhập cá nhân.

0963 89 1616

0966.608.386

Đăng ký nhận thông tin dự án !

Đăng ký ngay để xem căn hộ mẫu và nhận tài liệu dự án!

HOTLINE: 0966.608.386