Liên hệ

PHÒNG KINH DOANH ROSE TOWN

  • Công ty TNHH Đầu Tư TOPAZ Land 0966 608 386 Địa chỉ: Tòa nhà CT36 Bộ Quốc Phòng, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Họ tên

Email

Số điện thoại

Tài liệu gồm có:
  • 1. Bảng giá và chính sách bán hàng mới nhất
  • 2. Mặt bằng chi tiết dự án
  • 3. Thiết kế chi tiết các lô
  • 4. Hợp đồng